NQH mi nhn Üc tin mi. Mi các bn džc dÜi ây:

8/12/2000
Th ng v vic: "K Tn Bo V Linh Mc Nguyn Vn L v Gio Dn X Nguyt Biu"

Knh gi cc hi on, t chc,
Knh gi ton th ng bo v cc bn thn mn,
Nhn loi bܧc vo mt k nguyn mi vi nhiu mong ܧc cho ho bnh v thnh vܮng. Th nhng, t nܧc Vit Nam vn cn lm than trong p bc. Mt trong nhng quyn cn bn nht ca con ngܩi l quyn t do tn ngܫng v hnh o vn lin tc b ch p th bo ti Vit Nam bi nh cm quyn cng sn. Trong sut nm qua, s n p ny gia tng cao Ƕ, bao trm ln cc tn gio ln khc nhau ti qu nh m tin tc ܮc ph bin rng ri bi cc c quan truyn thng bo ch quc t cng nh cc on th, c nhn ngܩi Vit trong v ngoi nܧc.

Trong nhng ngy u thng 12 ny, tin tc v vic nh cm quyn Cng Sn Vit Nam (CSVN) thng tay n p Linh mc Nguyn Vn L v gio dn gio x Nguyt Biu ti Hu lm cho ng bo Vit Nam hi ngoi quan tm lo lng v v cng phn n.

Trong tinh thn h tr nhng ngܩi ang b n p v gp phn vo vic i hi cho t do tn gio cho ng bo ti qu nh, chng ti xin ku gi s quan tm v gp sc thit thc ca qu v v cc bn bng vic vo thng web site www.lenduong.net ca Mng Lܧi Tui Tr Vit Nam Ln ܩng Nj k tn vo danh sch cc ch k phn i nhng hnh Ƕng n p ca nh cm quyn CSVN i vi Linh mc Nguyn Vn L v cc gio dn thuc gio x Nguyt Biu ni ring cng nh cc tn gio ti Vit Nam ni chung.

Chng ti cng tha thit ku gi qu v v cc bn tr gp phn ph bin rng ri l th ny.

Mng Lܧi Tui Tr Vit Nam Ln ܩng, qua s tp hp cng lm vic chung ca nhiu on th tr khp ni trn th gii, s lm ht sc mnh Nj tr thnh mt t im cung cp tin tc cp nht thܩng xuyn cng nh h tr cc sinh hot i hi T Do Tn Gio trong tnh hnh hin nay.

Xin chn thnh cm n s quan tm v h tr ca qu v v cc bn.

Mng Lܧi Tui Tr Vit Nam Ln ܩng

Ngy 08 thng 12 nm 2000
www.lenduong.net
Email: mangluoi@lenduong.net

AdViews-Sponsor Werbepartner
Website Vermarktung