NQH mi nhn Üc tin mi. Mi các bn džc dÜi ây:

K Tn Bo V Linh Mc Nguyn Vn L v Gio Dn X Nguyt Biu
"Chng ti cn T Do Tn Gio tht s ti Vit Nam"

y l ting ku thng thit, l ܧc vng ca Linh Mc Nguyn Vn L v gio dn gio x Nguyt Biu m u cho bn vn Li Ku Gi Cui Nm 2000 ca linh mc gi y cng chnh l nguyn vng ca ton th dn tc Vit Nam ao ܧc c ܮc mt ǩi sng t do v dn ch, trong nhng quyn cn bn nht ca con ngܩi ܮc nu r trong trong Bn Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn ca Lin Hip Quc phi ܮc tn trng.

y cng l ܧc vng ca tt c nhng ngܩi Vit Nam tha hng lun lun hܧng v qu hng vi nim hy vng cho mt ngy mai ti sng.

Trong tinh thn , chng ti, nhng ngܩi k tn sau y ng lng:

1. ng h Li Ku Gi Cui Nm 2000 ca Linh Mc Nguyn Vn L v nhng i hi chnh ng cho T Do Tn Gio ti Vit Nam.

2. Phn i chnh quyn cng sn Vit Nam v nhng n p tn gio, in hnh l trܩng hp ca Linh Mc Nguyn Vn L v gio dn Gio x Nguyt Biu.

3. To p lc buc nh cm quyn Vit Nam chm dt tnh trng n p v tr li t ai v quyn sinh hot t do tn gio cho Gio x Nguyt Biu ni ring v cho tt c cc sinh hot tn gio ca i a s ngܩi dn khng nm trong h thng kim sot ca nh nܧc ni chung.

4. Ku gi s quan tm v ng lng ln ting ca mi ngܩi dn Vit Nam Nj cho th gii bit ljn tnh trng vi phm nhn quyn v n p tn gio ti Vit Nam.

Vn bn ny s ܮc gi ljn:

* Linh mc Nguyn Vn L v cc Gio Dn Nguyt Biu Nj h tr.
* Cc v lnh o tinh thn, cc nhn vt phn khng Nj thng tin v ku gi h tr.
* Tui tr trong nܧc qua h thng email v chuyn tin.
* Cc c quan truyn thng, bo ch khp ni Nj thng tin v cng vn Ƕng rng ri.

---
Danh sch cc v k tn:
(xin xem chi tit ti www.lenduong.net)

(Nu qu v khng th vo trang web lenduong.net Nj k tn, qu v c th gi email v cho Mng Lܧi Ln Ddܩng qua a ch mangluoi@lenduong.net v nh km cc chi tit sau y:

H v tn:
Ngh / ngnh hc:
Ni c ng (thnh ph/quc gia):
Dda ch Email:


Trn trng,
MLTTVNL.
www.lenduong.net
mangluoi@lenduong.net

AdViews-Sponsor Werbepartner
Website Vermarktung